Încă un pas pe Versantul Partizanilor!

Încă un pas pe Versantul Partizanilor!

În cadrul ședinței de luni, 04.07.2021, Comisia Tehnică pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism(CTATU) din cadrul Consiliul Județean(CJ) Cluj a avizat favorabil Studiul de Oportunitate privind realizarea proiectului Casei Memoriale Șușman. Ulterior, în 14.07.2021, CJ Cluj a emis Avizul de Oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) ceea ce înseamnă că proiectul nostru are undă verde din partea autorității de resort.

Prin acest Plan Urbanistic Zonal (PUZ),  parcela noastră de teren se introduce în intravilan iar ulterior se poate întocmi Documentația Tehnică pentru Autorizație de Construire. Doar după obținerea Autorizației de Construire vom putea trece la edificarea ansamblului memorial.

Mulțumim pe această cale domnului arhitect Ciprian Șimon care a întocmit documentația.

Mulțumim pentru susținere și promptitudine dlui Alin Tișe, Președinte al Consiliului Județean Cluj, dlui arhitect șef al județului Claudiu Salanță și dlui Sorin Suciu, primar al comunei Mărgău.

Este un pas mic, dar esențial pentru proiectul nostru.